Objednanie kontaktných šošoviek cez internet

nosimsosovky.sk - kontaktné šošovky cez internet
Potrebujete pomôcť?

Pre Vaše zdravie

Zdravie vašich očí je našou najväčšou prioritou.

Váš zrak je dar, o ktoré je potrebné sa starať!
Kontaktné šošovky sú čím ďalej, tým viac komfortné a ich použitie je veľmi jednoduché, ich zakúpenie je čím ďalej jednoduchšie, ale je potrebné dodržiavať štyri základné pravidlá:

 1. Kontaktné šošovky sú zdravotníckymi materiálmi. Iba očný lekár (ani vaši priatelia, ani vy sami!) vám môže povedať, ktorá značka a model je pre vás vhodný.
 2. Kontaktné šošovky sú v priamom kontakte s vašou očnou rohovkou, akonáhle zaznamenáte nejakú odchýlku od normálu, ihneď sa poraďte so svojim očným lekárom (začervenanie, pálenie, bolesť ...)
 3. Les lentilles doivent Garder toutes leurs qualités, il est donc indispensable de bien les entretenir
 4. Váš zrak sa mení, je potrebné pravidelne navštevovať očného lekára (minimálne každý rok).

Nikdy sa sami nepokúšajte o zmenu značky svojich šošoviek alebo ich parametrov.
Ako spoločnosť zaoberajúca sa optikou nemáme právo vám ponúknuť iný model, než ten, ktorý vám bol predpísaný.

Nechajte si predpísať kontaktné šošovky

Objednajte sa k očnému lekárovi.
Ten vám najskôr oznámi, či môžete kontaktné šošovky nosiť.
Ak áno, určí:

 • Typ šošoviek, ktorý vašim očiam a vašej očnej vade zodpovedá.
 • Proces adaptácie, približný počet kontrol a všetko, čo je potrebné na začiaku, kým si vaše oči zvyknú na šošovky.
 • Predpokladané výdavky a či existuje možnosť ich úhrady zdravotnou poisťovňou.

Navrhne vám jednu alebo viacero kontrol, počas ktorých posúdi mieru znášanlivosti a prispôsobivosti vašich očí.
Iba váš očný lekár vám môže odporučiť názov a značku vašich kontaktných šošoviek, ich dioptrickú silu, priemer a polomer krivosti (a ďalšie parametre pre niektoré modely), rovnako ako názov prípravku pre ich údržbu.
Akonáhle ste urobili tento výber, môžete ísť s lekárskym predpisom k svojmu optikovi, objednať si predpísané šošovky a prostriedok na ich údržbu. Tento predpis musí byť dodržaný a nemal by vám byť ponúknutý žiadny náhradný produkt.

Ako rozumieť lekárskemu predpisu

Ako porozumieť lekárskemu predpisu alebo údajom uvedeným na obale vašich kontaktných šošoviek?
Váš očný lekár zapísal charakteristiky vašich šošoviek pre každé oko:

P.O. : pravé oko
L.O. : ľavé oko

Názov laboratória : napr. Bausch & Lomb, Ciba Vision, Johnson & Johnson, CooperVision ...

Značku : napr. PureVision, Air Optix, Aqua Acuvue, Advance Biofinity ...

Priemer šošovky (DIA): vyjadrený v mm, napríklad 14,2; ak tento údaj nie je uvedený, znamená to, že daná šošovka existuje iba v jednom priemere.

Polomer zakrivenia šošovky (BC alebo Base Curve): vyjadrený v mm, napríklad 8,6; zodpovedá zakrivenie vášho oka; ak tento údaj nie je uvedený, znamená to, že táto šošovka existuje iba v jednom polomeru zakrivenia.

Dioptrická sila (PWR alebo PW alebo Power): Sféra (SPH na škatuľke): vyjadrená v dioptriách

 • ak ste krátkozraký/á, je dioptrická sila (PWR, PW alebo Power Sphre SPH) na vašej škatuľke vyjadrená v záporných číslach, napr. -4,50
 • v kladných číslach ak ste ďalekozraký/á, napr. +3,25

Ak ste astigmatik, dioptrická sila je doplnená dvoma ďalšími parametrami (tórické šošovky):

Cylinder (CYL): vyjadrený v dioptriách, napr. -0,75 alebo -1,00 ...
Os (AX): vyjadrená v stupňoch, napr. 160 °, 110 ° ...

Ak ste ďalekozraký/á, dioptrická sila je doplnená ďalším parametrom (šošovky dvojohniskové, viacohniskové alebo progresívne:

Addition (ADD): vyjadrená v dioptriách, napr. od +1,50 do +2,00 ...

Farba: Voľba farby nemá na korekčné parametre vašich šošoviek žiadny vplyv.

Čo je to tzv. produkt vlastnej značky

Produkt vlastnej značky je šošovka alebo prostriedok k údržbe predávaný distribučnou sieťou optikov pod iným názvom, než tým, ktorý mu dala výskumné laboratórium, ktorá ho vyrába.

Produkty vlastnej značky väčšinou zodpovedajú starším modelom, ktoré laboratória veľkým distribučným sieťom povolili predávať za veľmi výhodné ceny. Hlavný dôvod ich existencie je čisto komerčný.

Skutočný názov produktu a laboratória je uvedený tiež na samotnom produkte, a to na zadnej strane jeho obalu.
Ich zloženie je však označené iba na hlavných produktoch, z dôvodov obchodných zmlúv podlieha častým modifikáciám, bez toho aby bol spomenutý možný pôvod zámeny či alergií.
Očnými lekármi nie sú predpisované, pretože by predstavovali podnecovanie k zakúpeniu istej značky.

Ak takýto výrobok používate a prajete si ho objednať na našich webových stránkach, musíte dohľadať váš lekársky predpis a vykonať identifikáciu predpísaného produktu, aby bola vaša situácia správne pochopená, pretože mohlo dôjsť k jednému z dvoch skutočnosti:

 • Buď vám váš predajca dal presne ten model, ktorý bol uvedený na lekárskom predpise => v tom prípade vám odporúčame zakúpiť si ten istý produkt pod jeho skutočným názvom.
 • Alebo vám váš predajca predal náhradný výrobok, čím vás poškodil, lebo vám mohol spôsobiť vážnu zdravotnú ujmu. Vrelo vám odporúčame objednať si model, ktorý máte predpísaný na lekárskom predpise alebo sa obrátiť na svojho očného lekára a presvedčiť sa, či neexistuje riziko, že by vám nosenie tohto modelu nemohlo spôsobiť nejaké trvalé následky.

Nasadzovanie a vyberanie kontaktných šošoviek

Nasadiť si šošovky je veľmi jednoduché. Ak ste to však nikdy predtým nerobili, odporúčame vám, aby ste si manipuláciu s nimi nechali predviesť odborníkom.

Povrch oka je veľmi citlivý; musíte sa riadiť jednoduchými bezpečnostnými a hygyenickými pokyny a počínať si obozretne a jemne. Majte na pamäti, že hlavným prenášačom vírusov a baktérií sú vaše prsty!

Nasadzovanie šošoviek

 • Dôkladne si umyte ruky nemastným mydlom a utrite si ich čistým uterákom, ktorý nepúšťa chĺpky.
 • Vyberte šošovku z obalu, bez toho aby ste ju ohnuli, a umyte ju.
 • Držte šošovku na špičke ukazováka a presvedčte sa, že je natočená v správnom smere, v uzavretej, nie otvorenej forme.
 • Ak ste pravák / pravačka, pridržte si ukazovákom ľavej ruky horné viečko smerom nahor, aby ste zabránili žmurkanie, a prostredníkom pravej ruky popotiahnite spodné viečko smerom nadol.
 • Ak ste ľavák / ľaváčka, postupujte opačne: pridržte si horné viečko hore ukazovákom pravej ruky a spodné viečko popotiahnite smerom nadol prostredníkom ľavej ruky.
 • Dívajte sa hore.
 • Priložte šošovku doprostred oka, aby ste zabránili kontaktu s niektorým z očných viečok.
 • Pomaly pustite viečka, zatvorte oko a v prípade potreby niekoľkokrát zamrkajte, aby sa šošovka usadila.
 • Nasaďte si druhú šošovku.

Dôležité : zvyknite si začínať vždy tou istou šošovkou, aby ste sa vyhli ich zámene.

Vyberanie šošoviek

 • Dôkladne si umyte ruky nemastným mydlom a utrite si ich do čistého uteráka, ktorý nepúšťa chĺpky.
 • Dívajte sa hore.
 • Ak ste pravák / pravačka, pridržte si ukazovákom ľavej ruky horné viečko smerom nahor, aby ste zabránili žmurkanie a prostredníkom pravej ruky si popotiahnite spodné viečko smerom nadol.
 • Ak ste ľavák / ľaváčka, pridržte si horné viečko hore ukazovákom pravej ruky a spodné viečko popotiahnite smerom nadol prostredníkom ľavej ruky.
 • Dívajte sa hore.
 • Najskôr sa špičkou ukazováka dotknite spodného okraja šošovky a potiahnite ju smerom nadol, potom ju jemne uchopte medzi palec a ukazovák, stlačením ju vyberte, nijako ju však neprehýbajte.

Dôležité : akonáhle ste šošovku vyňali, uložte ju do puzdra, aby nedošlo k zámene oboch šošoviek alebo si zvyknite začínať vždy tou istou šošovkou.

Údržba šošoviek

Údržba šošoviek sa netýka denných šošoviek na jedno použitie, ktoré sú po vyberaní z očí určené na vyhodenie.

Vo vašom oku sa šošovky dostanú do styku s lipidmi (mastnotou), proteíny, vápencovitými časticami a rôznymi nečistotami zo vzduchu ... Údržba šošoviek sa teda vykonáva s cieľom eliminácie týchto častíc, aby boli zachované všetky ich kvality. Ale pozor, baktérie najviac nebezpečné pre vaše oči sa nachádzajú na vašich rukách, ktoré so šošovkami manipulujú!

Je nutné vykonať dve veci:

 • Premasírujte šošovku po vyberaní v roztoku, aby sa od nej odlepili vápnité organizmy a proteíny.
 • Umyte ju tým istým roztokom, aby ste zabránili ich usadeniu.

Starostlivo dodržujte nasledujúce body

 • Prečítajte si váš lekársky predpis, aby ste si správne vybral/a produkt odporúčaný vaším očným lekárom.
 • Pred akoukoľvek manipuláciou so šošovkami si dôkladne umyte ruky nemastným mydlom a utrite si ich do čistého uteráku, ktorá nepúšťa chĺpky.
 • Používajte len roztoky doporučené pre daný typ šošoviek a pozorne si prečítajte rady na použitie.
 • Rovnaký postup údržby šošoviek opakujte každý deň.
 • Nedotýkajte sa prstami alebo šošovkami konca fľaštičky s roztokom.
 • Na čistenie šošoviek nepoužívajte vodu z vodovodu.
 • Na čistenie šošoviek nepoužívajte vodu z vodovodu, minerálnu vodu alebo sliny.
 • Puzdro na šošovky udržujte v úplne čistom stave a pravidelne každé dva mesiace ho vymieňajte za nové.
 • Ak sa vám pri pokuse o vybratie šošovka k oku lepí, kvapkajte si do neho pred vyberaním niekoľko umelých sĺz.

Ak sa objaví podráždenie, ťažkosti, začervenanie, slzenie, ak si všimnete poklesu zrakovej ostrosti, okamžite kontaktné šošovky vyberte, dôkladne si oči opláchnite a šošovky očistite vhodným prostriedkom. Ak symptómy pretrvávajú, poraďte sa so svojím očným lekárom.

Čo je dobré vedieť

Zákon cestnej premávky ukladá ľuďom, ktorí nosia šošovky, povinnosť mať v priehradke na strane spolujazdca okuliare.
Všeobecne vám odporúčame mať pri sebe okrem šošoviek aj okuliare, a to z viacerých dôvodov:

 • Raz týždenne noste okuliare a doprajte svojim očiam odpočinok;
 • V prípade núdze počas noci, alebo v prípade straty šošoviek vám okuliare preukážu veľkú službu;
 • V prípade prechodného podráždenia okuliare preberajú funkciu kontaktných šošoviek.