Objednanie kontaktných šošoviek cez internet

nosimsosovky.sk - kontaktné šošovky cez internet
Potrebujete pomôcť?

Všeobecné obchodné podmienky

Bod 1 : Spoločnosť

Central Optics GmbH je nemecká spoločnosť so sídlom v Otto-Hahn-Strasse 10, D-77694, Kehl, zapísaná v Obchodnom registri firiem v Kehli pod číslom HRB 371987, ďalej len "CENTRAL OPTICS".

Spoločnosť CENTRAL OPTICS je tvorcom a prevádzkovateľom webových stránok www.nosimsosovky.sk (ďalej len "webové stránky") v SR, ktoré slúžia na predaj výrobkov očnej optiky. Táto činnosť je vykonávaná úplne v súlade s rozsahom profesie očných optikov. Z tohto dôvodu spoločnosť CENTRAL OPTICS zostavila tím kvalifikovaných optikov schopných odpovedať na otázky svojich zákazníkov týkajúce sa zdravia. Tento tím je vám k dispozícii na emailovej adrese optik@nosimcocky.cz.

Bod 2 : Všeobecné ustanovenia

Webové stránky vám umožnia zaobstarať si kontaktné šošovky vyrobené a certifikované najväčšími laboratóriami na trhu. CENTRAL OPTICS dohliada na to, aby kvalita výrobkov dostupných na webových stránkach bola ich výrobcom garantovaná.

Všeobecné obchodné podmienky, ktoré sú nepretržite k dispozícii na webových stránkach, definujú podmienky nákupu produktov a služieb cez internet v SR. Podmienky sa vzťahujú na všetky uskutočnené internetové objednávky.

Pri objednávke na webových stránkach beriete na vedomie obchodné podmienky, výslovne a bez výhrad s nimi súhlasíte, hoci tento súhlas nie je potvrdený vaším vlastnoručným podpisom.

CENTRAL OPTICS môže pozastaviť vašu objednávku, váš zákaznícky účet a v prípade nedodržania obchodných podmienok z vašej strany váš zákaznícky účet zrušiť, a to bez náhrady škôd. CENTRAL OPTICS si vyhradzuje právo odmietnuť v odôvodnenom prípade akúkoľvek vašu objednávku, ak nie je tovar na sklade, ak došlo v súvislosti s predchádzajúcou objednávkou k sporu, alebo by predstavovala akúkoľvek formu rizika.

Bod 3 : Identifikácia zákazníka a jeho povinnosti

Odoslaním objednávky na webových stránkach potvrdzujete, že váš vek je minimálne 16 rokov a že disponujete platným lekárskym predpisom na kontaktné šošovky, predpísaným oftalmológom.

Na webových stránkach môžu nakupovať iba zákazníci - fyzické osoby, nie obchodníci.

Pre nákup na webových stránkach musíte mať vytvorený osobný účet s užívateľským menom a heslom. Každá objednávka uskutočnená za pomocou vašich osobných údajov je považovaná za vami uskutočnenú, a zaväzuje vás na zaplatenie kúpnej ceny za objednaný tovar. V prípade straty týchto údajov ste povinní bezodkladne upozorniť spoločnosť CENTRAL OPTICS, ktorá váš účet zablokuje. CENTRAL OPTICS si vyhradzuje právo zrušiť účet nedbalého zákazníka.

Zaväzujete sa, že budete webové stránky používať v súlade s platnými predpismi, pre svoju osobnú potrebu, a nie pre komerčné účely, neobjednávať pre druhú osobu alebo sa vydávať za osobu inú.

Bod 4 : Zdravotné odporúčania

Pred každým nákupom kontaktných šošoviek budete upozornení na potrebu poradiť sa s odborníkom, ktorý stanovuje ich rôzne parametre špecifické pre váš zrak a vykoná potrebné vyšetrenia.

Potvrdzujete, že ste bol/i informovaný/á o podmienkach používania, údržby a manipulácie s kontaktnými šošovkami, vrátane hygienických pravidiel a návodov na použitie produktov zakúpených na webových stránkach. Potvrdzujete, že s nosením vybraných kontaktných šošoviek nemáte žiadne ťažkosti. Potvrdzujete tiež, že na nosenie kontaktných šošoviek nemáte žiadnu kontraindikáciu.

Pravidelne si nechávajte vyšetriť oči špecialistom a pre správne používanie kontaktných šošoviek prísne dodržiavajte pokyny odborníka.

V prípade ťažkostí neznámeho pôvodu, slzenia, zmeny videnia alebo začervenania, kontaktné šošovky ihneď prestaňte používať a pred ich ďalším použitím sa poraďte s oftalmológom.

CENTRAL OPTICS prevádzkuje webové stránky na predaj kontaktných šošoviek a predáva priamemu spotrebiteľovi, ktorému sú kontaktné šošovky určené. Z tohto dôvodu vám spoločnosť CENTRAL OPTICS môže predať iba šošovky, ktoré vám boli predpísané odborníkom a ktoré ste zvyknutý/á nosiť bez akýchkoľvek problémov.

K akejkoľvek zmene typu kontaktných šošoviek môže dôjsť len po konzultácii s vašim lekárom, ktorý vám poskytne potrebné pokyny pre ich správne nosenie a podá vám všetky informácie týkajúce sa rizík a vedľajších účinkov, ktoré sú s ich nosením spojené.

Výrobky sú dodávané v originálnom balení výrobcu.

Za neznášanlivosť produktov či prípadné následky pre vaše oči CENTRAL OPTICS nenesie žiadnu zodpovednosť.

Spoločnosť CENTRAL OPTICS tiež nezodpovedá za spôsob použitia produktu, ktorý je v rozpore s pokynmi výrobcu (napr. zlou údržbou výrobkov atď.) alebo s predpisom oftalmológa (napr. podmienky použitia, pravidelné výmeny, potreba pravidelných kontrol atď.).

Bod 5 : Objednávka a jej platnosť

Objednávky sú uskutočňované prostredníctvom webovej stránky, a to po vytvorení zákazníckeho účtu, ako je opísané v bode 3 vyššie.

Po pridaní tovaru do košíka na webovej stránke Vám bude ponúknutý prehľad vybraných produktov, slúžiaci ako prehľad pred uskutočnením platby.

Kliknutím na tlačidlo "Potvrdiť a zaplatiť" potvrdzujete svoj výber zobrazený v prehľade vybraných produktov a z Vašej strany ide o záväzné potvrdenie objednávky. Objednávka bude dokončená až po zaplatení kúpnej ceny a po jej prijatí spoločnosťou CENTRAL OPTICS. .

Odsek 6 : Cena, spôsob platby a ochrana osobných údajov

6.1 Cena

Ceny všetkých výrobkov sú uvedené v mene EUR, vrátane všetkých poplatkov, s výnimkou nákladov za dopravu. Cena za dodanie tovaru je uvedený v záverečnom prehľade pred potvrdením objednávky a je osobitne účtovaná.

CENTRAL OPTICS si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť ceny produktov, avšak dovtedy objednané produkty budú účtované podľa sadzieb platných vo chvíli potvrdenia objednávky.

V prípade zmeny výšky DPH bude cena automaticky upravená bez predbežného upozornenia, a to ku dňu splatnosti podľa novej sadzby DPH.

6.2 Spôsob platby

Objednávky sú splatné ihneď, v plnej výške, v mene EUR:

- Platobnou kartou, - PayPal účtom, - alebo bankovým prevodom.

Možnosti platby sú spomenuté najneskôr na začiatku uskutočňovania objednávky. V prípade platby platobnou kartou bude platba z vášho účtu odpočítaná do 48 hodín od objednania a objednávka bude považovaná za platnú po jej odsúhlasení oboma bankovými inštitúciami.

Pri platbe bankovým prevodom bude vaša objednávka považovaná za platnú po pripísaní platby na účet CENTRAL OPTICS.

6.3 Ochrana osobných údajov

Spoločnosť CENTRAL OPTICS zaviedla systém bezpečnostných opatrení, ktoré zabraňujú zneužitiu bankových údajov pri objednávaní na webovej stránke. V rámci týchto opatrení môžete byť vyzvaní na zaslanie (faxom, poštou, emailom) obojstrannú kópiu vášho občianskeho preukazu (národného občianskeho preukazu alebo pasu).

Objednávka bude dokončená a odoslaná až po overení zaslaných dokumentov. V prípade, že spoločnosť CENTRAL OPTICS tieto dokumenty nedostane alebo dostane dokumenty nevyhovujúce, objednávka nebude prijatá. V prípade platby vopred CENTRAL OPTICS peniaze za prijatú objednávku vráti.

CENTRAL OPTICS zveruje bezpečnosť svojich transakcií spoločnosti PAYPAL a banke BNP PARIBAS. Webové stránky patria v súčasnosti k jednému z najbezpečnejších systémov. Aby boli všetky citlivé údaje týkajúce sa platby chránené čo najúčinnejšie, CENTRAL OPTICS prijala metódu šifrovania SSL (Secure Socket Layer). CENTRAL OPTICS nemá za žiadnych okolností prístup k dôverným informáciám týkajúcich sa platby. Dôverné informácie (číslo karty, dátum jej platnosti), má k dispozícii len banka BNP PARIBAS a tretej strane sú nedostupné.

Bod 7 : Odoslanie tovaru

V závislosti od prítomnosti tovaru na sklade vám CENTRAL OPTICS potvrdí objednávku a potom jej odoslanie prostredníctvom e-mailu, čo vám umožní sledovať, v akej fáze sa vaša objednávka práve nachádza. V prípade, že objednaná služba, tovar alebo jeho časť nie sú po odoslaní vašej objednávky či v rámci popredajného servisu dostupné, bude vám zaslaný e-mail s hraničným dátumom, kedy vám bude objednávka odoslaná. V tomto prípade môžete objednávku zrušiť a v nasledujúcich 14 dňoch vám budú vrátené peniaze (podmienky vrátenia peňazí sú bližšie špecifikované v bode 9.3 nižšie).

Bod 8 : Odoslanie tovaru

CENTRAL OPTICS ponúka dodanie vašich kontaktných šošoviek k vám domov v rámci celého územia SR.

Tovar zasielaný do miesta bydliska je dodávaný medzinárodným alebo národným dopravcom, podľa dodacej adresy. V závislosti na dopravcovi a na dodacej adrese sa doba dodania a náklady na dopravu môžu líšiť. Tieto údaje vám budú oznámené pred potvrdením objednávky.

8.2 Oneskorenie zásielky

Priebežne, a najmä v prípade, keď je meškanie zásielky spôsobené spoločnosťou CENTRAL OPTICS, budete e-mailom upozorňovaní na oneskorenie vašej objednávky a lehotu jej dodania.

V prípadeomeškania dodania tovaru spôsobeného dodávateľom, môžete kontaktovať zákaznícky servis CENTRAL OPTICS. Kontaktné údaje nájdete na webových stránkach v rubrike "Kontakt".

Ak vám zásielka nebude doručená do 7 pracovných dní po dátume uvedenom CENTRAL OPTICS, máte právo svoju objednávku zrušiť.

Do 14 dní po podaní žiadosti o zrušenie objednávky požiada CENTRAL OPTICS svoju banku, aby vám vrátila peniaze. Vašou povinnosťou je vrátiť tovar, ktorý vám bol doručený, v súlade s podmienkami uvedenými v bode 9.3 nižšie.

V prípade dodania časti tovaru a následného úplného zrušenia objednávky vám budú peniaze vrátené až po vrátení tohto tovaru CENTRAL OPTICS.

8.3 Doručenie zásielky

Za doručenú sa považuje každá zásielka, ktorá je vám odovzdaná dopravcom a potvrdená kontrolným systémom, ktorý dopravca používa.

Bez toho, aby vám bežala lehota, počas ktorej máte právo odstúpiť od zmluvy, ktorá je definovaná v bode 11 nižšie, je vašou povinnosťou skontrolovať prichádzajúcu zásielku, zistiť, aké sú prípadné reklamácie, vzniesť výhrady alebo zásielku odmietnuť, ak je zjavné, že došlo k jej otvoreniu alebo vykazuje zjavné známky poškodenia. Spomínané sťažnosti a výhrady treba adresovať dopravcovi doporučeným listom s doručenkou do 3 pracovných dní po doručení zásielky. Kópia listu musí byť bezodkladne zaslaná na support@nosimsosovky.sk.

8.4 Automatické znovuobjednanie vašej objednávky

Aby nemohla nastať situácia, v ktorej sa ocitnete bez kontaktných šošoviek, CENTRAL OPTICS vám zdarma ponúka možnosť ich automatického znovuobjednania, aby ste ich mali vždy dostatok. K tomu stačí iba začiarknuť počas objednávky políčko, ktoré je na to určené. Toto automatické znovuobjednanie môžete kedykoľvek zrušiť.

Ak ste si túto možnosť zvolili, približne desať dní pred odhadovaným spotrebovaním vašich kontaktných šošoviek obdržíte od CENTRAL OPTICS e-mail s informáciou, že vám bude opätovne zaslaná vaša objednávka a potvrdenie jej ceny. Bude vám pripomenuté, že po dobu 3 dní od odoslania e-mailu môžete znovuobjednanie vašej objednávky zrušiť. Môžete tiež využiť svoje právo na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 11 (pozri nižšie).

Bod 9 : Záruka zhody produktov

9.1 Záruka zhody produktov

Informácie uvedené pri každom produkte sú zhodné s informáciami od dodávateľov, u ktorých bol tovar zakúpený. CENTRAL OPTICS vynakladá všetko úsilie, aby fotografie produktov na webových stránkach boli ich čo najvernejšími kópiami.

V prípade nezhody produktu, ktorý si zákazník objednal (dodaný výrobok nie je zhodný s tým, ktorý si zákazník objednal, má napríklad inú referenciu alebo korekciu), môže zákazník tovar CENTRAL OPTICS vrátiť.

V prípade nezhody produktov má zákazník možnosť:

• žiadať o zaslanie produktu rovnakej kvality a ceny (ak je tento na sklade).

• vrátenie kúpnej ceny za objednaný produkt do 14 dní po odoslaní žiadosti.

Náklady na dopravu nového výrobku hradí CENTRAL OPTICS.

9.2 Poškodenie tovaru pri transporte

V prípade škody vzniknutej počas dopravy, ak bola zásielka poškodená, je zákazník povinný zásielku vo chvíli dodania odmietnuť, alebo si od dopravcu nechať vystaviť potvrdenie o poškodení. Zákazník má tiež právo produkt CENTRAL OPTICS vrátiť.

Zákazník má teda možnosť:

• žiadať o zaslanie produktu rovnakej kvality a ceny (ak je tento na sklade).

• vrátenie kúpnej ceny za objednaný produkt do 14 dní po odoslaní žiadosti.

Náklady za dopravu nového výrobku hradí CENTRAL OPTICS.

9.2 Spísanie žiadosti o vrátenie kúpnej ceny v prípade dodania iného než objednaného výrobku alebo poškodenia tovaru pri transporte

Ak chce zákazník vrátiť peniaze, musí okamžite nahlásiť reklamáciu na e-mailovú adresu support@nosimsosovky.sk alebo poštou.

V tú istú chvíľu musí tovar vrátiť na adresu:

CENTRAL OPTICS s.r.o.
Otto-Hahn-Strasse 10
77694 Kehl
Nemecko

Tovar musí byť zaslaný nasledovným spôsobom: riadne zabalený v originálnom balení, v perfektnom stave (nepoškodený ani neporušený); spoločne s ním musí byť zaslaná faktúra, aby Vás spoločnosť CENTRAL OPTICS mohla identifikovať (číslo objednávky, meno, priezvisko, adresa) a vrátiť vám peniaze (vrátiť sumu za zakúpený tovar, bez prípadných výdavkov za dopravu).

CENTRAL OPTICS uhradí účelne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru po jeho obdržaní, spolu s kópiou dokladu o vrátení vynaložených nákladov, za podmienky dodržania uvedených ustanovení (predovšetkým tých, ktoré sa týkajú stavu tovaru a jeho balenia). Vrátenie tovaru dobierkou nebude akceptovaný.

Ak nie sú vyššie uvedené podmienky pre vrátenie tovaru rešpektované, spoločnosť CENTRAL OPTICS nevráti peniaze za tento tovar.

Akákoľvek reklamácia odoslaná po uplynutí tejto lehoty bude zamietnutá a spoločnosť CENTRAL OPTICS za ňu nenesie žiadnu zodpovednosť.

Záručná lehota, ktorá je pri spotrebnom tovare 24 mesiacov, začína bežať prevzatím tovaru. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom označená v súlade so zvláštnymi právnymi predpismi lehota k použitiu veci (expirácia), skončí záručná doba uplynutím tejto lehoty..

Výmena tovaru alebo vrátenie peňazí sa netýka plastových obalov a krabičiek a otvorených, neúplných alebo poškodených zásielok.

Odsek 10 : Právne záruky skrytých vád

Okrem záruky súladu produktov (pozri predchádzajúci bod 9) sa na tovar dodávaný CENTRAL OPTICS vzťahuje záruka proti skrytým vadám. Možnosti vrátenia kúpnej ceny sú stanovené v bode 9.3.

Odsek 11 : Právo na vrátenie tovaru

Ako spotrebiteľ máte právo tovar do 14 dní od obdržania objednávky vrátiť, a to bez udania dôvodu.

Právo na vrátenie tovaru sa nevzťahuje na kontaktné šošovky vyžadujúce špeciálnu výrobu (ako sú šošovky tórické a multifokálne, rovnako ako všetky ročné šošovky), ktoré sú objednávané a vyrábané špeciálne pre vás.

Môžete využiť svoje právo odstúpiť od zmluvy prostredníctvom formulára dostupného tu alebo na webových stránkach, alebo zaslaním e-mailu na adresu support@nosimsosovky.sk.

Potom musíte najneskôr do 14 dní tovar v nepoškodenom stave vrátiť na adresu:

CENTRAL OPTICS s.r.o.
Otto-Hahn-Strasse 10
D-77694 Kehl
Nemecko

Tovar musí byť vrátený neporušený, v originálnom balení, bez poznámok. V prípade poškodenia obalu tovaru strácate nárok na vrátenie kúpnej ceny Spolu s vráteným tovarom musí byť zaslaný originál faktúry nákupu.

Spoločnosť CENTRAL OPTICS je povinná vykonať kontrolu tovaru do 3 dní od jeho prevzatia.

Náklady na dopravu vráteného tovaru hradí zákazník.

Peniaze budú spoločnosťou CENTRAL OPTICS vrátené do 14 dní odo dňa, kedy vzniklo právo na vrátenie tovaru, a to tým istým spôsobom platby, ktorý bol použitý pre zaplatenie objednávky (platobnou kartou, účtom PayPal, či bankovým prevodom). Vrátenie peňazí môže byť odložené až do obdržania vrátených výrobkov, alebo do doručenia dokladov o ich odoslaní.

V prípade viacerých objednávok máte právo na vrátenie tovaru až vo chvíli, kedy dostanete posledný objednaný produkt.

Bod 12 : Osobné údaje

12.1 Zber údajov potrebných na vybavenie objednávky

Spoločnosť CENTRAL OPTICS zodpovedá za spracovanie osobných údajov získaných na webovej stránke.

Spoločnosť CENTRAL OPTICS nepredáva, neobchoduje a neprenajíma vaše osobné údaje subjektom nepatriacim do skupiny, do ktorej patrí.

Osobné údaje, ktoré poskytujete na webových stránkach v súvislosti s vašou objednávkou, zachytáva interná služba CENTRAL OPTICS, a sú spracúvané, aby mohli byť použité na vybavenie vašej objednávky, vystavenie faktúry, osobnú poštovú korešpondenciu či e-mailovú komunikáciu, rovnako ako personalizáciu webových stránok podľa vašich deklarovaných preferencií.

Osobné údaje týkajúce sa oftalmológie (predpis, recepty atď.), ktoré uvediete na webových stránkach v súvislosti s vašou objednávkou, sú zhromažďované očnými optikmi CENTRAL OPTICS a sú spracúvané za účelom vystavenia faktúr. Tieto údaje nebudú v žiadnom prípade poskytované tretím stranám. Údaje budú poskytnuté výlučne za účelom agregovaných a neosobných štatistík.

V súlade s platnou legislatívou, po udelení Vášho súhlasu vám budú zasielané ponuky produktov CENTRAL OPTICS podobné tým, ktoré ste si objednali.

12.2 Právo na odstránenie a opravu osobných údajov

Máte právo na prístup k vašim údajom, ich opravu či odstránenie, prípadne vyjadriť nesúhlas s poskytovaním informácií, ktoré sa vás týkajú, na komerčné účely, zaslaním e-mailu na adresu support@nosimsosovky.sk (uveďte vašu e-mailovú adresu , priezvisko, meno, poštovú adresu; predmet e-mailu musí obsahovať: "Chcem zmeniť / zrušiť svoj účet www.nosimsosovky"), alebo poštou na adresu:

CENTRAL OPTICS s.r.o.
Otto-Hahn-Strasse 10
D-77694 Kehl
Nemecko

Bod 13 : Údaje súvisiace s používaním webových stránok

Počas zákazníkovej návštevy webových stránok môžu byť zhromažďované niektoré informácie technického charakteru, ako napríklad verzia prehliadača (Chrome, Firefox, Safari, Opera, Internet Explorer atď.), typ operačného systému (Linux, Windows 98, Mac Os atď.) a IP (Internet Protocol) adresa počítača, s cieľom prispôsobiť zobrazenie a ergonómiu webových stránok technickým špecifikám zariadenia zákazníka.

13.1 Cookies pre webové stránky

Cookie je súbor, ktorý spoločnosť CENTRAL OPTICS môže uložiť na pevný disk zariadenia zákazníka prostredníctvom jeho internetového prehliadača počas jeho návštevy stránok, iba však len s jeho súhlasom. Čítať a upravovať informácie v nich obsiahnuté môže iba emitent cookies.

Spoločnosť CENTRAL OPTICS používa cookies k ukladaniu informácií identifikujúcich zákazníka pri návšteve stránok, s cieľom uľahčiť mu ich prehliadanie, pričom je rešpektovaný súhlas / nesúhlas zákazníka týkajúci sa cookies, ktorý môže zákazník kedykoľvek zmeniť.

Cookies na webových stránkach umožňujú:

- prispôsobenie zobrazenia webových stránok preferenciám zobrazenie zariadenia zákazníka (jazyk, rozlíšenie obrazovky, operačný systém atď.) počas jeho návštevy stránok, v závislosti od hardvéru a softvéru, ktorým jeho zariadenie disponuje;

- zostavenie štatistík a miery návštevnosti a použitie rôznych častí webových stránok (navštívené rubriky a menu s odkazmi atď.), umožňujúci CENTRAL OPTICS zlepšiť hodnotu a použiteľnosť webových stránok;

uloženia informácií z formulára, ktorý zákazník počas svojej návštevy webových stránok vyplnil (registrácia alebo prihlásenie na účet);

Cookies prenášané na webových stránkach sú dočasné cookies (ich trvanie je obmedzené na dobu návštevy portáli) a cookies trvalé (ich trvanie, hoci obmedzené, je dlhšia ako doba návštevy portálu).

Dočasné cookies sú aktívne len po dobu zákazníkove návštevy portálu a akonáhle svoj prehliadač zavrie, sú zmazané. Cookies trvalé zostávajú uložené na pevnom disku zariadenia zákazníka aj po zatvorení prehliadača až do chvíle, keď je zákazník buď sám odstráni, alebo je po istej dobe prehliadač sám vyčistí.

13.2 Cookies tretích strán

Ak navštívi zákazník webové stránky, do jeho počítača môžu byť umiestnené cookies tretej strany, a to v prípade, že parametre svojho prehliadača nenakonfiguroval tak, aby tomu bolo zabránené (za podmienok opísaných v odseku nižšie).

Tieto cookies slúžia na identifikáciu výrobkov navštívených na webových stránkach a na zber údajov o prehliadanie, s cieľom prispôsobiť reklamné ponuky, ktoré by mohli byť zákazníkovi prezentované mimo webovej stránky.

V rámci tohto typu reklamného partnerstva môžu webové stránky odovzdať anonymné dáta týkajúce sa produktov, ktoré zákazník počas ich prehľadávania navštívil, svojim partnerom.

13.3 Možnosti zákazníkov vo veci cookies

Pre správu cookies má zákazník niekoľko možností. Všetky nastavenia, ktoré zákazník môže uskutočniť, povedú k zmene prehliadanie webových stránok a podmienok pre prístup k istým službám, ktoré použitie cookies vyžadujú.

Zákazník môže nastaviť svoj prehliadač tak, aby boli súbory cookies do jeho zariadení ukladané či naopak neuvaľovaní, a to buď systematicky, alebo podľa ich emitenta. Zákazník môže tiež nastaviť svoj prehliadač tak, aby mu bolo prijatie alebo odmietnutie cookies pravidelne pripomínané zakaždým, ako sa do jeho zariadení uloží.

Záložka "Pomocník" v jeho prehliadači mu umožní zistiť, akým spôsobom vyjadriť alebo zmeniť svoje preferencie pre súbory cookies:

- Pre Internet Explorer ™:

http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies,

- Pre Safari ™: http://support.apple.com/kb/ht1677,

- Pre Chrome ™:

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647,

- Pre Firefox ™:

http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies,

- Pre Operu ™:

http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

CENTRAL OPTICS používa najmä "technické" cookies nutné pre správne fungovanie webových stránok. V prípade, že zákazník odmietne uloženie súborov cookies na svoje zariadenie, alebo ak odstráni tie, ktoré tam boli uložené, nebude smieť naďalej využívať celý rad funkcií, ktoré sú pre prehliadanie niektorých častí webových stránok nevyhnutné.

V tomto prípade sa spoločnosť CENTRAL OPTICS nenesie žiadnu zodpovednosť za dôsledky spojené s chybným fungovaním webových stránok, ktoré bolo spôsobené tým, že jej nebolo umožnené nahrať alebo konzultovať cookies potrebné na jeho fungovanie, ktoré zákazník odmietol alebo odstránil.

Odsek 14 : Duševné vlastníctvo

14.1 Autorské práva

Všetky prvky (texty, grafika, komentáre atď.) prezentované na webových stránkach sú celosvetovo prísne chránené autorským právom a právom duševného vlastníctva. Z tohto titulu je akákoľvek celková alebo čiastočná reprodukcia webových stránok alebo celková alebo čiastočná reprodukcia prvkov, ktoré sa na ňom nachádzajú, úplne zakázaná, a môže byť považované za porušenie autorských práv.

14.2 Zákon o obchodných značkách

Všetky ochranné známky zobrazené na webových stránkach CENTRAL OPTICS sú chránené zákonom o ochranných známkach. Z tohto titulu je akákoľvek celková alebo čiastočná reprodukcia týchto značiek prísne zakázaná, a musí byť predmetom predchádzajúceho písomného súhlasu majiteľa ochrannej známky.

Odsek 15 : Právo

Tieto všeobecné obchodné podmienky v slovenskom jazyku sa riadia a sú interpretované v súlade so slovenským právnym poriadkom.